Subsidies

 

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten. Onze nascholingen en trainingen komen hiervoor in aanmerking. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun telkens op het bedrag excl. btw. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun. Als dienstverlener van de KMO-portefeuille ondersteunen wij u graag in uw projectaanvraag. Bij inschrijving mag u dit vermelden door het hokje aan te vinken op het formulier. Onze opleidingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties. Klik op de onderstaande knop voor meer info. bron: kmo-portefeuille. Wij helpen u graag bij uw aanvraag! Registratienummer: DV.O104836

Kmo-portefeuille
 

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Het Vlaams opleidingsverlof kan je omschrijven als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Voldoe je aan alle voorwaarden, dan heb je recht op Vlaams opleidingsverlof. Klik op de onderstaande knop voor meer info. Bron: vlaanderen.be

VOV
 
 
 

Volta - elektrotechniek

Eén duidelijk aanspreekpunt, gecombineerde kracht, expertise, kennis en adviesverlening: Volta voorziet de sector van … elektrotechniek! Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Als werkgever PSC 149.01 krijg je een premiekrediet toegekend dat je kan gebruiken als je je werknemers opleiding laat volgen. Klik op de onderstaande knop voor meer info. Bron: Volta

Volta
 

Constructiv - bouw

Constructiv is de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Om de toekomst van uw onderneming te garanderen, moeten uw arbeiders zich voortdurend kunnen bijscholen en ontwikkelen. Daarom kunnen uw arbeiders in samenwerking met Constructiv verschillende soorten opleidingen volgen. Om u als werkgever hierin te ondersteunen, komt Constructiv tegemoet in de opleidingskosten en loonkosten van uw arbeiders. Klik op de onderstaande knop voor meer info. Bron: Constructiv.

Constructiv
 
 
 

Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen die behoren tot de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden en tot de RSZ-categorie 083. Het SFTL is enkel bevoegd voor arbeiders. Jaarlijks kent het SFTL aan elke werkgever van de sector transport en logistiek een opleidingsbudget toe. Dit budget kan aangewend worden om de kost te recupereren van opleidingen die gevolgd werden door arbeiders uit de RSZ-categorie 083. Klik op de onderstaande knop voor meer info. bron: SFTL

SFTL
 

Alimento - voedingsindustrie

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220). Klik op de onderstaande knop voor meer info. Bron: Alimento.

Alimento
 
 
 

Mtech+

Loopbaanfonds van de metaal- en technologie industrie. Indien je behoort tot paritair comité 111 en 209, dan kan je bij Mtech+ een tussenkomst aanvragen. Klik op de onderstaande knop voor meer info.

Mtech+