Europese regelgeving sinds 10/9/2008-2009

Vanaf 10/09/2008-2009 dient iedere bestuurder die een voertuig van de categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E bestuurt, te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid.
Iedere bestuurder:
  - onderdanen van een lidstaat EU
  - onderdanen van een derde land die in dienst zijn of werken voor een in een lidstaatgevestigde onderneming

Bewijs van vakbekwaamheid

Op het rijbewijs wordt “code 95 vermeld met de geldigheidsdatum achter de categorie waarvoor ze van toepassing is.

Vanaf 10/09/2008 voor volgende categorieën

 • D : >8 zitplaatsen ( zonder bestuurder)
 • D1: >8 zitplaatsen, maar <17 zitplaatsen
 • D + E = D met aanhangwagen MTM > 750 kg
 • D1 + E = MTM samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) < = 12000 kg
  MTM aanhangwagen < ledige massa trekkend voertuig, aanhangwagen mag niet dienen om personen ter vervoeren.              

Vanaf 10/09/2009 voor volgende categorieën:

 • C1 = MTM > 3500 kg – MTM < = 7500 kg
 • C + E = met aanhangwagen MTM > 750 kg
 • C1 + E = MTM samenstel (trekkend voertuig + aanhangwagen) < = 12000 kg
  MTM aanhangwagen < ledige massa trekkend voertuig
 • C = MTM > 3500 kg       

Vrijstellingen

 • Van voertuigen met een toegelaten maximum snelheid van ten hoogste 45 km/u;
 • Van voertuigen in gebruik bij of onder controle van strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 • Van voertuigen die op de weg getest worden ivm technische verbeteringen, reparatie of onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • Van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties.
 • Van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;
 • Van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Geldigheid

Het bewijs van vakbekwaamheid heeft een geldigheid van 5 jaar.
Kan behaald worden op het examencentrum na het slagen voor een theoretische en een praktische proef (basiskwalificatie).
Kan verlengd worden door middel van nascholing bij een erkend opleidingscentrum.

De nascholing

De nascholing bestaat uit 35 te volgen lesuren in een periode van 5 jaar bij een erkend opleidingscentrum.
Per gevolgd lesuur nascholing, krijgt u 1 kredietpunt.
De behaalde kredietpunten zijn 5 jaar geldig.
U moet binnen een periode van 5 jaar, totaal 35 kredietpunten behalen .

Keuze van de onderwerpen (modules):

 - C rijbewijzen: erkende module voor categorie C
 - D rijbewijzen: erkende module voor categorie D
 - C & D rijbewijzen: erkende modules naar keuze
 - Thematisch onderwerp, module vrij te kiezen.
 - Kies een module die voor u van toepassing is.
 - Controleer of het opleidingscentrum erkend is voor de nascholing vakbekwaamheid van rijbewijzen + categorieën.

Inschrijvingsformulier

Het inschrijvingsformulier voor de open opleidingen bevindt zich op de laatste pagina.

 
Wijziging wetgeving sedert 01/02/2013

Van toepassing op:

Houders van rijbewijzen groep C of D, afgegeven na 01/02/2013
Houders van rijbewijzen groep D, vanaf 10/09/2015
Houders van rijbewijzen groep C, vanaf 10/09/2016

Verplichte thematische keuze van de modules:

 1. Rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
 2. Toepassing van de voorschriften
 3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

   overige 2 modules naar vrije keuze

EN

één van de 5 gekozen onderwerpen moet min. 3u rijden op de openbare weg bevatten!

 
Kredietpunten

 • De behaalde attesten worden elektronisch in “Cronos” ingegeven. Alle gemeentebesturen in België kunnen deze attesten consulteren voor het verlengen van code 95 op het rijbewijs;
 • Attest kredietpunten (papieren versie) kan indien noodzakelijk worden opgestuurd na de opleiding;
 • Bij verlies: opleidingscentrum contacteren;
 • Ieder attest is geldig voor 7 kredietpunten
 • Totaal 5 attesten nodig om vakbekwaamheid te verlengen.

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact

Telefoon: 014 - 22 25 65
Email: info@kempischtrainingscentre.be
Website: www.kempischtrainingscentre.be

 

Onze partners

Log in

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok