OC Kempische Trainingscentre/Kempische rijscholen BVBA is een erkend opleidingsverstrekker. Hierdoor kan u als KMO een subsidie aanvragen via de KMO-portefeuille.

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 40.000 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

WIE KAN ER GEBRUIK MAKEN VAN KMO-PORTEFEUILLE?                   KMO portefeuille2 kopie

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  1. De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen zoals gedefinieerd door de Europese kmo-definitie;
  2. De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest;
  3. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector (participatie van een administratieve overheid moet minder dan 25% zijn);
  4. De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende KMO zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.

VZW’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

De activiteit van uw onderneming wordt weergegeven aan de hand van de NACEBEL-code. Enkel ondernemingen waarvan de NACEBEL-code is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 januari 2009 komen in aanmerking. Op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kunt u, op basis van uw ondernemingsnummer of naam, nagaan welke NACEBEL-code (versie 2008) voor uw onderneming van toepassing is.

 

HOEVEEL SUBSIDIES KAN MEN AANVRAGEN?

Kleine onderneming

minder dan 50 voltijdse werknemers

jaaromzet max. 10 miljoen euro of

jaarlijks balanstotaal max. 10 miljoen euro 

max. 10.000 euro

subsidie

 TOT 40 % subsidie
Middelgrote onderneming

minder dan 250 voltijdse werknemers

én geen kleine onderneming

jaaromzet max. 50 miljoen euro of

jaarlijks balanstotaal max. 43 miljoen euro

max. 15.000 euro

subsidies

TOT 30 % subsidie

Het minimum projectbedrag voor de peiler "opleiding" bedraagt: € 100,00

BTW en voorschotfacturen kunnen niet betaald worden met de KMO-portefeuille. Niet subsidiabele kosten dienen rechtstreeks aan de dienstverlener betaald te worden.

 
Het OC Kempisch Trainingscentre ondersteunt u in uw subsidieaanvraag bezorgt u alle nodige informatie.

 

Neem contact

Telefoon: 014 - 22 25 65
Email: info@kempischtrainingscentre.be
Website: www.kempischtrainingscentre.be

 

Onze partners

Log in

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok