Covid-19


Maatregelen Covid-19

Stay safe, stay well...


Gevolgen van de coronamaatregelen van 30 oktober 2020:

Alle rijopleidingen en rijexamens, inclusief het terugkommoment, worden alvast vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december opgeschort.
Het gaat dan om:
- alle rijopleidingen;
- het terugkommoment;
- de nascholingen vakbekwaamheid;
- de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs.

Wij houden onze klanten zo goed mogelijk op de hoogte en hanteren een zo duidelijk mogelijke communicatie. De extra maatregelen betreffende verlenging van de rijbewijzen worden tijdig gecommuniceerd zodra wij hiervan meer informatie hebben ontvangen van MOW.


Er wordt een mailtje verzonden naar alle klanten en de geplande opleidingen zullen herboekt worden. Hierover ontvangt u de volgende dagen meer informatie.
De komende week werkt de Vlaamse overheid in overleg met federale en gewestelijke overheden het juridisch kader uit om de gevolgen van het stilleggen van de rijexamens en rijlessen op te vangen. Verdere details over uitsteltermijnen en verlengde geldigheid van documenten zullen zodra mogelijk bekend worden gemaakt.
Via onderstaande link kan u de wijzigingen op de voet volgen:

Info Controledocument