Algemene Voorwaarden

Gebruik e-mailadres bij mailing

Wij brengen u op de hoogte dat wanneer u het e-mailadres heeft doorgegeven u automatisch bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Hierdoor kunnen we u makkelijk op de hoogte houden i.v.m. wetswijzigingen, aanbiedingen e.d. U kan ten alle tijden uitschrijven door op de knop onderaan de mail “unsubscribe from this list” te drukken.

Indien u niet bent ingeschreven maar toch geïnteresseerd bent: www.kempischtrainingscentre.be via de POP UP kan u het e-mailadres opgeven.

Voorwaarden annulatie en overmacht

Mogen wij u vragen om ten laatste 7 werkdagen op voorhand de opleiding te verplaatsen of te annuleren.
Dit kan door te mailen naar: info@kempischtrainingscentre.be of te bellen: 0492.72.33.52.
Indien later zien wij ons genoodzaakt de opleiding aan te rekenen.
Uiteraard bij overmacht (bv. ziekte, overlijden,…) worden er geen kosten aangerekend en is een kopie van een doktersbewijs op naam van de kandidaat voldoende of een kopie van het overlijdensbericht.

Administratieve opvolging

Onze organisatie staat voor een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Geen holle uitspraak want wij bieden onze klanten een volledige opvolging en ondersteuning aan. Wanneer er vragen zijn omtrent wetgeving, rijbewijzen, planning,…. kan u steeds bij ons terecht. U stelt de vraag, wij helpen u verder!

– Subsidieaanvragen en informatie
– Opvolging rijbewijzen en code 95 (ontvang enkele maanden op voorhand een herinnering betreffende de vervaldata van uw rijbewijs)
– Wij stellen uw traject aan u voor. U dient zelf niet langer te bekijken welke onderwerpen u nog dient te volgen
– Aanvragen van bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, kwalificatiekaarten ? Wij bezorgen u de juiste informatie

Wij vragen tevens ook uw toestemming voor de opslag en opvolging van de gegevens. Deze kunnen op aanvraag ten allen tijde verwijderd worden uit ons systeem.

Kempisch Trainingscentre verklaart zich ertoe de gegevens op een correcte manier te bewaren en op te volgen volgens de specifieke GDPR normen. Deze worden nooit zonder uw toestemming vrijgegeven aan derden.

Om u een goede administratieve opvolging te bieden, vragen wij telkens na het aanvragen van een nieuw rijbewijs een kopie te bezorgen aan onze organisatie. Dit kan doorgemaild worden naar: info@kempischtrainingscentre.be

Persoonsgegevens

Deze persoonsgebonden informatie bevat:
– naam + voornaam
– geboortedatum en -plaats
– adres
– e-mailadres
– telefoonnummer
– rijksregisternummer
– nummer identiteitskaart
– gegevens van het rijbewijs

Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor administratieve taken en dienstverlening door onze organisatie en MOW (Mobiliteit en Openbare Werken). Dit om de nodige certificaten te kunnen afleveren. Wanneer de kandidaten deze gegevens niet wil verstrekken kunnen wij geen kwalitatieve en goede service bieden. De kandidaat dient hiervan kennis te hebben genomen.
We refereren hiervoor naar de vernieuwde privacy wetgeving die vanaf 25/05/2018 in voege is gegaan.

Facturatie

Iedere kandidaat ontvangt een e-mail met de offerte. Hierin vindt u alle nodige informatie terug, alsook in de bevestigingsmail die naar u wordt verzonden.

Betaling via KMO-portefeuille:

Wanneer de klant via KMO-portefeuille wenst te betalen zal hij +- 1,5 week op voorhand de factuur ontvangen. Vanaf dan kan de aanvraag worden ingediend. Let op: u heeft tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen!

Betaling zonder subsidie:

De facturatie wordt opgestart na de opleiding. U heeft tot 30 kalenderdagen de tijd om uw factuur te betalen.

Betaling via overschrijving:

U wenst geen factuur? Dan kan u gewoon betalen via overschrijving.
Kempische Rijscholen BV
IBAN BE 19 733-3061690-12
Vermelding: naam + voornaam – nascholing code 95

Attitude kandidaten

Alcohol – en druggebruik hoort niet thuis in onze opleidingen. Kwaliteit én veiligheid primeren tijdens onze nascholingen. De kandidaat verbindt zich ertoe om het verkeersreglement strikt na te leven tijdens de praktijkgerichte opleidingen. Bij vermoeden van misbruik mag de docent én opleidingscentrum de kandidaat weigeren in de les.

Klachten – Opmerkingen

Uiteraard hopen wij dat u geen klachten te melden hebt tijdens onze samenwerking. Doch luisteren wij graag naar uw feedback en kijken waar we kunnen helpen.

Contactpersoon:
Mevr. Valerie Eeckhout:

Operations manager – kwaliteitscoördinator

E: valerie@kempischtrainingscentre.be
T: 0492 72 33 52

Akkoord algemene voorwaarden

Onze klanten gaan bij toezegging van de lessen automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze worden via e-mail ter beschikking gesteld van onze klanten en is eveneens beschikbaar op de website.